Bảo vệ: Kế hoạch hoàn lương của Naraku – Chương 3 (fix)


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Gợi ý pass chương 3 Kế hoạch hoàn lương của Naraku


Là tên của cây thần tồn tại 500 năm và cũng là nơi Inuyasha bị phong ấn bởi mũi tên của Kikyou.

Viết hoa chữ cái đầu, phiên âm tiếng Nhật nhá.

VD: Inuyasha chứ không phải Khuyển Dạ Xoa, Kagome chứ không phải Nhật Mộ Li.