Game of love – Văn án


Văn án

Edit: Đông Thần Thần

Beta: Lăng Kỳ Thiên

P/s: Ờ thì sắp hoàn Sess mà lại bấn em nữ phụ này quá nên edit luông :v

image

Tiểu thuyết vườn trường trong sáng / tiểu thuyết hào môn / tiểu thuyết tổng giám đốc hắc đạo / tiểu thuyết trọng sinh báo thù / tiểu thuyết cổ đại NP / tiểu thuyết Mary Sue (tiểu thuyết vạn năng) — thế giới thực. (more…)